Close

Babil Kitap

Düşünen insanlar için!

Babil Kitap, 2018 yılında Libronet Yayın Grubu’nun bir markası olarak kitap dünyasına girdi. Tarihten sanata, felsefeden edebiyata kadar oldukça geniş bir yelpazede yapacağı yayınlarla okuyucuların entelektüel, sanatsal ve edebi birikimlerine katkı sunmayı hedefliyor. Babil Kitap, bilhassa kurgu dışındaki gerek telif gerekse çeviri eserlerin seçiminde; yayının, alanına katkı yapan, akademik yöntem ve ilkeleri gözeten, fikri haklara riayet eden ve okuyucuların ufkunu genişletecek nitelikte olmasına büyük bir titizlikle dikkat etmektedir. Babil Kitap; düşünen, sorgulayan, kendisine, çevresine ve kaynaklarını cömertçe sunan dünyaya saygı duyan nitelikli insanlardan oluşan bir toplumun ortaya çıkmasına imkân tanıyacak bir yayıncılık anlayışını benimsiyor.